Agrachov, a.s.

Datum zápisu: 28. září 1998
Spisová značka: B 917 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Agrachov, a.s.
Sídlo: Bělčice, okres Strakonice
Identifikační číslo: 25182439
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků
za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva:
ing. FRANTIŠEK VRBSKÝ, dat. nar. 12. července 1944
č.p. 42, 387 42 Hornosín
místopředseda představenstva:
Jana Bartošová, dat. nar. 4. června 1947
Bělčice, Nádražní 211, okres Strakonice
člen představenstva:
Miloslav Haštava, dat. nar. 3. ledna 1956
Bělčice 48, okres Strakonice
člen představenstva:
František Havlena, dat. nar. 25. listopadu 1940
Tisov 14, Hvožďany
člen představenstva:
Vladimír Mašek, dat. nar. 13. ledna 1949
Bělčice 77, okres Strakonice
člen představenstva:
Stanislav Váně, dat. nar. 8. června 1951
Újezdec 18, Lnáře
člen předstvenstva:
Jaroslav Vlk, dat. nar. 5. března 1947
Hostišovice 8, Blatná
člen představenstva:
František Voříšek, dat. nar. 7. ledna 1949
Bělčice 268, okres Strakonice
člen představenstva:
Václav Vonášek, dat. nar. 11. ledna 1946
Hornosín 41, Lnáře
člen představenstva:
Karel Zeman, dat. nar. 19. března 1956
Bělčice, Sokolská 290, okres Strakonice
člen představenstva:
ing. Josef Čech, dat. nar. 23. února 1947
Strakonice II., Na Ohradě 522
Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva.
Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo
napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis
předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Je-li
však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána
písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů
představenstva.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady:
Karel Smrčka, dat. nar. 15. září 1950
Bělčice, 285, okres Strakonice
člen dozorčí rady:
Marie Srbová, dat. nar. 22. května 1960
Bělčice 293, okres Strakonice
člen dozorčí rady:
Josef Bartoš, dat. nar. 22. dubna 1948
Bělčice, Sportovní 281, okres Strakonice
Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Bělčice
Bělčice, okres Strakonice
Identifikační číslo: 00113212
Akcie: 183 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Akcie jsou převoditelné pouze na osoby, které jsou
oprávněnými osobami u zakladatele podle zákona č. 42/92 Sb.
nebo podle zákona č. 229/91 Sb. ke dni vzniku společnosti
nebo se stanou oprávněnými osobami na základě dědictví.
Každý převod akcií podléhá souhlasu představenstva.
Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu v
případě, že by se realizací takového převodu stal nabyvatel
vlastníkem akcií, jejichž nominální hodnota představuje
více než 5% základního jmění společnosti.
Základní kapitál: 1 830 000,- Kč
Splaceno: Základní jmění splaceno v plné výši.